Kaaveh D. Piroz

advokatvalg

Advokatvalget er frit i alle slags sager. Kontakt mig, hvis du ønsker mig som advokat.

Det er som udgangspunkt ikke nok, at jeg kontaktes af pårørende om det; jeg skal helst kontaktes direkte af den, som sagen omhandler.

Det er vigtigt, at den rette advokat træder til så tidligt som muligt, så der kan dannes et overblik, og så den rette strategi kan lægges.

Hvis du ønsker at skifte advokat til mig, kan jeg hjælpe dig med processen.

Hvis du er anholdt eller varetægtsfængslet og ønsker en anden advokat, skal du kontakte arrestpersonalitet, fængselspersonalet eller politiet. Du kan også fremsætte ønsket under ethvert retsmøde.

I bl.a. straffesager er det ikke dyrere at skifte advokat.

This website is maintained by larssb

© 2023. Advokatfirmaet Piroz v/Advokat Kaaveh D. Piroz.