Kaaveh D. Piroz

sagsområder

Jeg er generalist, og arbejder særligt med følgende fagområder:

  • STRAFFERET (straffesager, vilkårssager, genoptagelsessager, injuriesager, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, politiretlige adfærds- og dispositionsklagesager m.m.)
  • FÆNGSELSRET (prøveløsladelses- og prøveudskrivningssager, genindsættelsessager, udgangssager, strafcellesager m.m.)
  • BØRNE- OG FAMILIERET (anbringelse, ungdomskriminalitetsnævnssager, forældremyndighed, samvær og bopæl m.m.)
  • Forvaltnings-, social- og psykiatriret.
  • Menneskeret.
  • ERSTATNINGSRET (typisk i relation til børne- og familiesager samt fængselssager).
  • EU- OG UDLÆNDINGERET (typisk udvisnings- og udsendelsessager m.m.)
  • (Almen)lejeret.

Størstedelen af mine sager er dog indenfor strafferet, fængselsret samt børne- og familieret.

Min alsidighed gør, at jeg bl.a. kan følge straffesager helt til dørs fra straffesag til afsoning til udsendelse.

Grundet min store erfaring med behandlings-, anbringelses- og forvaringsdomme samt psykiatrisager, har jeg særlige forudsætninger for at bistå med sådanne sager.

This website is maintained by larssb

© 2021. Advokatfirmaet Piroz v/Advokat Kaaveh D. Piroz.